شیخ‌اسدالله پنجابی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپنجابی، شیخ اسدالله، از حکما و عرفای شبه قاره هند در سده سیزدهم می‌باشد.


محل ولادت

[ویرایش]

در پنجاب تولد یافت.

تحصیلات

[ویرایش]

و در آن‌جا نزد محمد برکت‌اله آبادی، محشّی شرح‌الهدایة صدرالدین شیرازی ، حکمت و منطق را آموخت و سپس به مهارون رفت و از دست شیخ نورمحمد مهارونی خرقه گرفت.

تدریس و تربیت شاگرد

[ویرایش]

در مهارون به تدریس حکمت و منطق پرداخت و شاگردان بسیاری تربیت کرد، از جمله شیخ عبدالرحمان لکهنوی (۱۱۶۱ـ ۱۲۴۵) که مدت یک سال شاگرد او بود.
[۱] عبدالحی حسنی، ج۷، ص۵۶، نزهة الخواطر و بهجة المسامع والنواظر، ج ۷، حیدرآباد دکن ۱۳۹۹/۱۹۷۹
[۲] عبدالحی حسنی، ج۷، ص ۲۵۹-۲۶۰، نزهة الخواطر و بهجة المسامع والنواظر، ج ۷، حیدرآباد دکن ۱۳۹۹/۱۹۷۹
.

وفات

[ویرایش]

وفات او را پیش از ۱۲۴۲ دانسته اند.

مذهب پنجابی

[ویرایش]

پنجابی در فقه حنفی مذهب بود.

تالیفات

[ویرایش]

و تألیفات متعددی به عربی نگاشت، از جمله:
حاشیه بر شرح‌الهدایة صدرالدین شیرازی.
رسالة فی علم‌الواجب. 
حاشیه بر شرح حمدالله سندیلوی بر سُلّم العلوم محب‌الله بهاری در منطق.
نسخه خطی این آثار در کتابخانه رضا در رامپورِ هند موجود است
[۳] زبید احمد، الا´داب العربیة فی شبه القارة الهندیة، ج۱، ص۳۹۹، ترجمه عبدالمقصود محمد شلقامی، بغداد ۱۳۹۸/۱۹۷۸
.
شرحی بر سلّم‌العلوم نیز به او نسبت داده‌اند
[۴] زبید احمد، الا´داب العربیة فی شبه القارة الهندیة، ج۱، ص۳۹۹، ترجمه عبدالمقصود محمد شلقامی، بغداد ۱۳۹۸/۱۹۷۸.
که شاید همان اثر پیشین باشد.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) عبدالحی حسنی، نزهة الخواطر و بهجة المسامع والنواظر، ج ۷، حیدرآباد دکن ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۲) زبید احمد، الا´داب العربیة فی شبه القارة الهندیة، ترجمه عبدالمقصود محمد شلقامی، بغداد ۱۳۹۸/۱۹۷۸.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عبدالحی حسنی، ج۷، ص۵۶، نزهة الخواطر و بهجة المسامع والنواظر، ج ۷، حیدرآباد دکن ۱۳۹۹/۱۹۷۹
۲. عبدالحی حسنی، ج۷، ص ۲۵۹-۲۶۰، نزهة الخواطر و بهجة المسامع والنواظر، ج ۷، حیدرآباد دکن ۱۳۹۹/۱۹۷۹
۳. زبید احمد، الا´داب العربیة فی شبه القارة الهندیة، ج۱، ص۳۹۹، ترجمه عبدالمقصود محمد شلقامی، بغداد ۱۳۹۸/۱۹۷۸
۴. زبید احمد، الا´داب العربیة فی شبه القارة الهندیة، ج۱، ص۳۹۹، ترجمه عبدالمقصود محمد شلقامی، بغداد ۱۳۹۸/۱۹۷۸.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «شیخ‌اسدالله پنجابی»، شماره۲۸۲۴.    


جعبه ابزار