شکستن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشكستن به معنی خرد كردن می باشد و بعضی انواع شکستن دارای احکامی است که در فقه از آن بحث شده است .


محل بحث شکستن در فقه

[ویرایش]

از احكام آن در بابهاى حج، نکاح، صید و ذباحه، قصاص و دیات سخن گفته‌‏اند.

احکام شکستن در حج

[ویرایش]

شكستن تخم جانوران وحشى‏‌اى كه در خشكى زیست دارند در حرم بر همه؛ اعم از محرم و غیر محرم حرام است. در مواردى موجب ثبوت کفاره نیز مى‏‌‌شود
براى تهیه سنگ ریزه جهت رمی تهيّه آن با شكستن و خرد كردن سنگ‌هاى بزرگ، مکروه است. برخى، پرتاب چنین سنگ ریزه‏‌اى را نیز مکروه دانسته‌‏اند.
[۲] مدارك الأحكام ج۷، ص۴۴۳.

خرد كردن استخوانهاى عقیقه مکروه است.

احکام شکستن درصید و ذباحه

[ویرایش]

شكستن گردن حیوان ذبح شده قبل از سرد شدن بدن آن مکروه است. برخى آن را حرام دانسته‏‌اند.

محل بحث شکستن در قصاص

[ویرایش]

در مواردى كه قصاص موجب تعزیر مى‌‏شود، بدین معنا كه اگر جانى قصاص شود بیش از مقدار جنایت به وى آسیب مى‏‌رسد، مانند شكستن استخوان، قصاص منتفى است و تنها دیه ثابت است.

احکام شکستن در دیات

[ویرایش]

به قول مشهور، دیه شكستن استخوانِ عضوِ داراى دیه معین یك پنجم دیه آن عضو است، مگر آنكه استخوان شكسته شده بدون عیب و كجى ترمیم شود. در این صورت دیه آن چهار پنجم دیه شكستن خواهد بود


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۸، ص۲۹۳.    
۲. مدارك الأحكام ج۷، ص۴۴۳.
۳. جواهر الکلام ج۱۹، ص۹۸.    
۴. جواهر الکلام ج۳۱، ص۲۷۱.    
۵. مستند الشیعة ج۱۵، ص۴۴۹.    
۶. الدروس الشرعیة ج۲، ص ۴۱۵.    
۷. جواهر الکلام ج۴۲، ج۳۵۵.    
۸. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۸۲-۲۸۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص۷۰۸.    


رده‌های این صفحه : حج | دیات | صید و ذباحه | فقه | قصاص | محرمات احرام
جعبه ابزار