• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شکر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه شکر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

معانی
شکر (به ضم شین)، اصطلاحی دینی و اخلاقی، به معنای قدردانی کردن از خدا
شکر (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق و به‌معنای تقریر خطیب از محاسن و منافع امر واقع شده در گذشته
شکر (به فتح شین)، ماده‌ای شیرین و دارای کاربرد فقهی

اعلام و اشخاص
شکر بن احمد بغدادی، عالم، فقیه، متکلم و ادیب شیعی قرن سیزدهم و چهاردهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار