شهرت فتوایی متأخرین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرت فتوایی متاخرین به شهرت فتوایی میان فقهای متاخر از عصر امامان علیهم‌السّلام اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

شهرت فتوایی متاخرین، نوعی شهرت فتوایی است که در میان جمع زیادی از فقهای متاخر ، محقق شده است.

مراد از فقهای متأخر

[ویرایش]

فقهای متاخر، فقیهانی هستند که اجتهاد را به طور گسترده به کار می‌گرفتند و با رجوع به ادله عقلی ، نقلی ، اصول و قواعد کلی و اصول عملی به اجتهاد می‌پرداختند و اصول و قواعد کلی را بر فروع و موضوعات جدید تطبیق می‌کردند؛ به خلاف قدما که در فتوای خود به روایات تعبد داشته و دامنه اجتهاد آنها محدود بوده است.

آغاز زمان فقهای متاخر

[ویرایش]

درباره آغاز زمان فقهای متاخر ، اختلاف وجود دارد، ولی به طور قطع از زمان مرحوم « علامه حلی » به بعد را عصر فقهای متاخر می‌گویند، هر چند، برخی آغاز آن را بعد از زمان مرحوم « ابن ادریس » می‌دانند.

حجیت شهرت فتوایی متأخرین

[ویرایش]

در مورد حجیت شهرت فتوایی نظریات متفاوتی وجود دارد؛ برخی، شهرت فتوایی را مطلقا حجت دانسته و برخی آن را مطلقا حجت ندانسته‌اند، اما مشهور، شهرت فتوایی قدما را حجت دانسته، ولی شهرت فتوایی متاخرین را حجت ندانسته‌اند.
[۴] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۲۲۱.
[۵] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص۲۷۸.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

شهرت فتوایی قدما.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۱، ص۲۶۱.    
۲. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص (۱۶۱-۱۵۹).    
۳. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۶، ص۳۸۲.    
۴. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۲۲۱.
۵. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص۲۷۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۳۱، برگرفته از مقاله «شهرت فتوایی متأخرین».    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | اقسام شهرت | شهرت | مباحث حجت
جعبه ابزار