شهاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهاب پدیده‌ای که در جو زمین اتفاق می‌افتداز آن به مناسبت در باب صلات و نکاح سخن گفته‏اند.


معنای اصطلاحی شهاب

[ویرایش]

پدیده‏اى به شکل خطى درخشان که‏ بر اثر برخورد سنگى آسمانى با جوّ زمین وسوختن سریع آن، در آسمان دیده مى‏شود را شهاب می گویند.

احکام شهاب

[ویرایش]


← نماز آیات در دیدن شهاب


بنابر نظر مشهور- که نماز آیات را براى هر رخداد آسمانى ترسناک واجب مى‏دانند- در صورت افزایش شهاب در آسمان، به گونه‏اى که براى عموم ترسناک باشد، نماز آیات واجب مى‏شود.
[۱] کشف الغطاء ج۳، ص۲۷۴.


← نامگذاری به شهاب


گذاشتن نام شهاب بر نوزاد مکروه است.
[۳] إصباح الشیعة ص۴۳۳.پانویس

[ویرایش]
 
۱. کشف الغطاء ج۳، ص۲۷۴.
۲. جواهر الکلام ج۱۱، ص۴۰۷.    
۳. إصباح الشیعة ص۴۳۳.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۳۷.    


رده‌های این صفحه : فقه | نماز آیات
جعبه ابزار