شمس تبریزی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشمس تبریزی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمد بن علی شمس تبریزی، محمد بن علی بن ملک‌داد تبریزی ملقب به شمس‌الدین یا شمس تبریزی، عارف معروف تبریزی سدهٔ هفتم هجری
محمد شمس تبریزی مغربی، معروف به شیرین یا ملا محمدشیرین و مشهور به شمس مغربی، عارف و شاعر ایرانی در قرن هشتم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار