شقایق نعمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشقایق نُعمان گلی سرخ رنگ است، که لاله کوهی هم گفته می‌شود. نسبت نعمان به شقایق یا به خاطر معنای نعمان که به معنای خون است، می‌باشد یا به اسم پادشاهی که این گل را از کوهستان آورد.


معرفی شقایق و وجه نسبت آن به نعمان

[ویرایش]

نسبت گل شقایق به نعمان یا بدان جهت است که نعمان به معنای خون است و چون این گل نهایت سرخی را دارد به نعمان نسبت داده شده است و یا آنکه نعمان نام پادشاهی از عرب است که لاله یادشده را از کوهستان آورده بود؛ از این رو، این گل به وی نسبت داده شده است. برخی گفته‌اند: نعمان گل شقایق را بسیار دوست می‌داشت؛ بدین جهت، این گل به او منتسب گشته است.از این عنوان به مناسبت در باب صلات نام برده‌اند.
[۲] لغت نامه دهخدا، واژه «شقائق النعمان».


احکام شقایق نعمان

[ویرایش]

از مکانهایی که نماز گزاردن در آنها مکروه می‌باشد، «وادی شقره» است. در اینکه وادی شقره نام محلی بین مکه و مدینه است یا نه، اختلاف می‌باشد. بنابر قول دوم، مراد از آن محلّ رویش شقایق نعمان است. بنابر این، نماز گزاردن در هر مکانی که لاله در آن جا روییده- از آن جهت که توجه نماز گزار بدان جلب می‌شود- مکروه است.
[۴] جامع عباسی، ص۳۶.

لیکن برخی وادی شقره را نام مکانی مخصوص دانسته‌اند؛ خواه در آن جا شقایق وجود داشته باشد یا نداشته باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العرب، ج۱۰، ص۱۸۱.    
۲. لغت نامه دهخدا، واژه «شقائق النعمان».
۳. منتهی المطلب، ج۴، ص۳۵۰.    
۴. جامع عباسی، ص۳۶.
۵. کتاب السرائر، ج۱، ص۲۶۴-۲۶۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۶۹۹.    


رده‌های این صفحه : فقه | مکان نماز گذار
جعبه ابزار