شقاوت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز موضوعات و عناوین استفاده شده در آیات قرآن، شقاوت است.


معنای شقاوت

[ویرایش]

شقاوت‌ (مقابل سعادت‌) حالتى سخت و دشوار است كه انسان را از پيمودن راه خير، شايسته و كمال مادّى و معنوى باز مى‌دارد.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از مشتقّات‌ «شقى» و بعضى آيات داراى مفهوم شقاوت استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار شقاوت (قرآن)، ابراهیم و شقاوت (قرآن)، اقرار به شقاوت (قرآن)، زکریا و شقاوت (قرآن)، شقاوت جهنمیان (قرآن)، شقاوت مشرکان (قرآن)، شقاوتمندان (قرآن)، عوامل شقاوت (قرآن)، عیسی و شقاوت (قرآن)، کیفر شقاوت (قرآن)، موانع شقاوت (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج ۶، ص ۹۶، «شقی».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۷، ص۳۲۲، برگرفته از مقاله «شقاوت».    


رده‌های این صفحه : شقاوت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار