شقاوتمندان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با شقاوتمندان معرفی می‌شوند.


مصاديق شقاوتمندان

[ویرایش]

مصادیق شقاوتمندان با توجه به آیات قران عبارتند از:
اعراض‌کنندگان، بت‌پرستان
[۲] به مقاله شقاوت بت‌پرستان (قرآن) رجوع شود.
، تکذیب‌کنندگان، زیانکاران
[۴] به مقاله شقاوت زیانکاران (قرآن) رجوع شود.
، قدار بن سالف
[۵] به مقاله شقاوت قدار بن یوسف (قرآن) رجوع شود.
، قوم ثمود
[۶] به مقاله شقاوت قوم ثمود (قرآن) رجوع شود.
، مشرکان
[۷] به مقاله شقاوت مشرکان (قرآن) رجوع شود.
.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

استغاثه شقاوتمندان (قرآن)، اقرار شقاوتمندان (قرآن)، انذار شقاوتمندان (قرآن)، اهانت به شقاوتمندان (قرآن)، کیفر شقاوتمندان (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. به مقاله شقاوت اعراض‌کنندگان (قرآن) رجوع شود.
۲. به مقاله شقاوت بت‌پرستان (قرآن) رجوع شود.
۳. به مقاله شقاوت تکذیب‌کنندگان (قرآن) رجوع شود.
۴. به مقاله شقاوت زیانکاران (قرآن) رجوع شود.
۵. به مقاله شقاوت قدار بن یوسف (قرآن) رجوع شود.
۶. به مقاله شقاوت قوم ثمود (قرآن) رجوع شود.
۷. به مقاله شقاوت مشرکان (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۷، ص۳۲۲، برگرفته از مقاله «شقاوتمندان».    


رده‌های این صفحه : شقاوت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار