شفیع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه صاحب حق شفعه، شفیع (به فتح شین) گفته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]
جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص۱۱۹.


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | شفعه | فقه
جعبه ابزار