شرف‌الدین حیدر بن محمد گلستانه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشرف‌الدین حیدر بن محمد گلستانه اصفهانی، از بزرگان و اعیان سلسله گلستانه در قرن هشتم هجری اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شرف الدّین حیدر بن محمّد بن حیدر بن اسماعیل بن علی بن حسن بن علی بن شرف شاه گلستانه، از بزرگان و اعیان سلسله گلستانه در اصفهان و در قرن هشتم هجری است.
ابن عنبه نسب‌شناس معروف او را در اصفهان ملاقات کرده و نوشته است که او در ربیع الاوّل ۷۷۹ق وفات یافت و از او اولاد و اعقابی به جای ماند.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۰۷.
[۳] گلستانه، ابوالحسن بن محمدامین، مجمل التواریخ، ص۱۱.
[۴] فقیه ‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۳۲۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عنبه، احمد بن علی، عمدة الطالب، ص۸۱.    
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۰۷.
۳. گلستانه، ابوالحسن بن محمدامین، مجمل التواریخ، ص۱۱.
۴. فقیه ‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۳۲۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۴۴.    


جعبه ابزار