شرح مقامات الحریری (قیسی شریشی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«شرح مقامات الحریری» تالیف احمد بن عبد المومن بن موسی قیسی شریشی (۶۱۹- ۵۵۷ ق) یکی از بهترین شرح‌هایی است که بر کتاب «مقامات حریری» زده شده است.


ساختار کتاب

[ویرایش]

در ابتدای کتاب مقدمه محقق کتاب ابراهیم شمس الدین درباره کتاب، شرح حال مولف و شارح و همچنین مقدمه شارح آمده است. شرح کتاب غیر مزجی است که شارح ابتدا قسمتی از متن کتاب مقامات حریری را ذکر و آن را با علامت مشخص می‌کند و سپس کلمات و اصطلاحات کتاب را به طور کامل شرح و توضیح می‌دهد.

گزارش محتوا

[ویرایش]

«مقام» عبارت است از مجموعه‌ای مفصل از لغات با ارزش، فراید ادبی، حکمت‌ها، امثال، اشعار نادر و کمیاب و حکایات، که دلالت بر اطلاع وسیع و کامل و علو مقام، در ادبیات عرب دارد.
این اثر از جمله بهترین شروح مقامات است. در این شرح با دقت و تامل الفاظ و امثال و عبارات شرح داده شده و هیچ مطلب یا نکته حائز اهمیتی رها نشده است. شارح در کتاب خود، به تعریف و شرح شهرها و اماکن- که در کتاب مقامات حریری فقط نام آنها آمده- پرداخته است. الفاظ و امثال غریب و ناآشنا را به صورت کامل شرح و توضیح داده است.
در مجلدات سه گانه کتاب به ترتیب مقام اول تا پایان مقام هفدهم؛ مقام هیجدهم تا آخر مقام سی ودو و در جلد آخر مقام سی وسوم تا آخر مقام پنجاه شرح شده است.

وضعیت کتاب

[ویرایش]

فهرست مطالب هر یک از مجلدات در انتهای همان جلد آورده شده است. منابع و مصادر کتاب ذکر نشده است. منابع و توضیحات برخی الفاظ و کلمات در پاورقی ذکر شده است.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار تراث ۲، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور).


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی
جعبه ابزار