شرحبیل بن سمط کندی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشرحبیل بن سمط کندی، از فرماندهان جنگ‌های دوره خلفای نخستین بود و در نبرد قادسیه حضور داشت. او به مدت ۲۰ سال حاکم حمص بود و در صفین همراه معاویه بود. شرحبیل سرانجام به سال ۴۰ هجری قمری درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شرحبیل بن سمط بن اسود کندی، حاکم و از فرماندهان شجاعی بود که در نبرد قادسیه حضور داشت و حمص را فتح کرد و در جریان ردّه جنگید و همراه معاویه در صفین حضور داشت. بیش از بیست سال ولایت حمص را به عهده داشت و در آن‌جا درگذشت و گفته شده است که در صفین کشته شد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۵، ص۲۶۶.    
۲. بلاذری، احمد، فتوح البلدان، ج۱، ص۱۷۲.    
۳. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، ج۴، ص۳۲۲.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۷۳.

جعبه ابزار