شرب خمر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعنوان شرب خمر ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

شرب خمر (فقه)، از اصطلاحات علم فقه، شرابخواری یکی از گناهان کبیره و محروم ساختن از سعادت و خوشبختی
شرب خمر (حقوق جزا)، از اصطلاحات علم حقوق، به معنای استعمال‌ کردن مشروبات الکلی یا سکرآور


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار