شرایع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه شرایع در دو معنی متفاوت استعمال شده:
۱. شَرایِع به معنی شریعت ها
۲. شَرایِع به معنی کتاب «شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار