شرایط مفتی (اصول)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشرایط مفتی، امور لازم در مجتهد برای رجوع مقلد به او است.


تعریف

[ویرایش]

شرایط مفتی، به شرایطی گفته می‌شود که وجود آنها در مجتهد سبب جواز رجوع مقلدها به او می‌شود.
موارد زیر از جمله این شرایط می‌باشد:
۱. بلوغ ؛ ۲. عقل ؛ ۳. ایمان ؛ ۴. عدالت ؛ ۵. حریت ؛ ۶. رجولیت ؛ ۷. حیات ؛ ۸. اعلمیت ؛ ۹. طهارت مولد؛ ۱۰. بی اعتنایی به دنیا ؛ ۱۱. اجتهاد مطلق .
و اختلاف در تعداد این شرطها، از اختلاف در ادله اعتبار آنها ناشی می‌شود.
[۲] الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص (۲۵۰-۲۳۱).
[۴] تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۲۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. التنقیح فی شرح العروة الوثقی، خویی، ابوالقاسم، ص۲۱۴.    
۲. الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص (۲۵۰-۲۳۱).
۳. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۶، ص۳۲۸.    
۴. تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۲۱۹.
۵. معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صاحب معالم، حسن بن زین الدین، ص۲۴۴.    
۶. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص (۶۷۲-۶۴۹).    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۱۴، برگرفته از مقاله «شرایط مفتی».    


رده‌های این صفحه : اجتهاد و تقلید | فقه
جعبه ابزار