شرایط اصول عملی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشرایط اصول عملی، امور لازم در اجرای اصول عملی می باشد.


معنای شرایط اصول عملی

[ویرایش]

شرایط اصول عملی، به شرایطی گفته می‌شود که با فقدان آنها اصول عملی جاری نخواهد شد؛ برای مثال، هرگاه مکلف بعد از جستوجوی از دلیل ، قطع یا ظن معتبر به حکم یا موضوع دارای حکم پیدا نکند تکلیفش عمل کردن به یکی از اصول عملی است؛ بنابراین، جستوجو از دلیل و اماره و عدم دسترسی به آن، شرط عمومی برای عمل به همه اصول عملی است و افزون بر آن، هر یک از این اصول شرایط مخصوص به خود دارد که در مستندهای آنها آورده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

شرایط اصل احتیاط؛
شرایط اصل استصحاب؛
شرایط اصل برائت؛
شرایط اصل تخییر.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص ۲۴۰-۲۳۹.    
۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۳۷.    
۳. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۶، ص۳۷۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۰۷، برگرفته از مقاله «شرایط اصول عملی».    


رده‌های این صفحه : اصول عملیه | اصول فقه
جعبه ابزار