شجاع (مادر متوکل)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشجاع، مادر متوکل، است. او خدمات شایانی در راه حج انجام داده است.


خدمات شجاع

[ویرایش]

به سال ۲۳۷ق. دوازده هزار درهم برای هموار‌سازی وادی مکه هزینه کرد.
[۱] ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۰۳.
به سال ۳۰۲ق. مقتدر عباسی همراه مادرش شَغَب، دستور تعمیر سقاخانه جوخی در مکه و چاه‌های پشت آن را داد و آن را وقف کرد.
[۲] فأسی محمد، العقد الثمین، ج۱، ص۲۸۶-۲۸۷.
شغَب به سال ۳۱۰ق. دستور داد همه ستون‌های کعبه با روکش طلا تزیین شود.
[۳] ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۶۸.
همچنین به سال ۳۱۵ق. برکه‌هایی را در سرزمین عرفه تعمیر و بازسازی کرد.
[۴] ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۰۳.
۲. فأسی محمد، العقد الثمین، ج۱، ص۲۸۶-۲۸۷.
۳. ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۶۸.
۴. ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۷۳.


منبع

[ویرایش]
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، برگرفته از مقاله «بنی‌ عباس» تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۲۶.    


جعبه‌ابزار