شجاعت متقین (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز خصوصیات دیگری که برای پارسایان و متقین ذکر شده است شجاعت در صحنه‌های نبرد می‌باشد.


ویژگی شجاعت

[ویرایش]

شجاعت در صحنه نبرد، از خصوصیات پارسایان و متقین می باشد.
... والصـبرین... حین الباس... واولـئک هم المتقون.(نیکی، تنها این نیست که به هنگام نماز رویِ خود را به سوی مشرق و (یا) مغرب کنید و تمام گفتگوی شما، در باره قبله و تغییر آن باشد و همه وقت خود را مصروف آن سازید؛ بلکه نیکی و نیکوکار کسی است که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیامبران، ایمان آورده و مال خود را، با همه علاقه‌ای که به آن دارد، به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق می‌کند؛ نماز را برپا می‌دارد و زکات را می‌پردازد و همچنین کسانی که به عهد خود -به هنگامی که عهد بستند- وفا می‌کنند و در برابر محرومیت‌ها و بیماری‌ها و در میدان جنگ، استقامت به خرج می‌دهند؛ اینها کسانی هستند که راست می‌گویند و گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است و اینها هستند پرهیزکاران!) [۱] وفاى به عهد، صبر و صدق، سه صفت مؤمنین،خداى سبحان بعد از ذکر پاره‌اى از اعمال آنان بذکر پاره اى از اخلاقشان پرداخته، از آن جمله وفاى به عهدى که کرده‌اند و صبر در باءساء و ضراء و صبر در برابر دشمن و ناگواری‌هاى جنگ را می‌شمارد و عهد عبارتست از التزام به چیزى و عقد قلبى بر آن و هر چند خدایتعالى آن را در آیه مطلق آورده... [۲]

شان نزول

[ویرایش]

چون تغییر قبله سر و صداى زیادى در میان مردم بخصوص یهود و نصاری به راه انداخت، یهود که بزرگترین سند افتخار خود پیروى مسلمین از قبله آنان را از دست داده بودند زبان به اعتراض گشودند، که قرآن در آیه ۱۴۲ [۳]با جمله (سیقول السفهاء) به آن اشاره کرده است آیه فوق نازل گردید و تأیید کرد که اینهمه گفتگو در مسأله قبله صحیح نیست بلکه مهمتر از قبله مسائل دیگرى است که معیار ارزش انسانهاست و باید به آنها توجه شود و آن مسائل را در این آیه شرح داده است. [۴]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۷۷.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱، ص۶۵۰-۶۵۱.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۱۴۲.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۵۹۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۳۹۷، برگرفته از مقاله «شجاعت متقین»    


رده‌های این صفحه : تقوا | شجاعت | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار