شجاعت متقین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز خصوصیات دیگری که برای پارسایان و متقین ذکر شده است شجاعت در صحنه‌های نبرد می‌باشد.


ویژگی شجاعت

[ویرایش]

شجاعت در صحنه نبرد، از خصوصیات پارسایان و متقین می باشد.
... والصـبرین... حین الباس... واولـئک هم المتقون.(نیکی، تنها این نیست که به هنگام نماز رویِ خود را به سوی مشرق و (یا) مغرب کنید و تمام گفتگوی شما، در باره قبله و تغییر آن باشد و همه وقت خود را مصروف آن سازید؛ بلکه نیکی و نیکوکار کسی است که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیامبران، ایمان آورده و مال خود را، با همه علاقه‌ای که به آن دارد، به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق می‌کند؛ نماز را برپا می‌دارد و زکات را می‌پردازد و همچنین کسانی که به عهد خود -به هنگامی که عهد بستند- وفا می‌کنند و در برابر محرومیت‌ها و بیماری‌ها و در میدان جنگ، استقامت به خرج می‌دهند؛ اینها کسانی هستند که راست می‌گویند و گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است و اینها هستند پرهیزکاران!) وفاى به عهد، صبر و صدق، سه صفت مؤمنین،خداى سبحان بعد از ذکر پاره‌اى از اعمال آنان بذکر پاره اى از اخلاقشان پرداخته، از آن جمله وفاى به عهدى که کرده‌اند و صبر در باءساء و ضراء و صبر در برابر دشمن و ناگواری‌هاى جنگ را می‌شمارد و عهد عبارتست از التزام به چیزى و عقد قلبى بر آن و هر چند خدایتعالى آن را در آیه مطلق آورده...

شان نزول

[ویرایش]

چون تغییر قبله سر و صداى زیادى در میان مردم بخصوص یهود و نصاری به راه انداخت، یهود که بزرگترین سند افتخار خود پیروى مسلمین از قبله آنان را از دست داده بودند زبان به اعتراض گشودند، که قرآن در آیه ۱۴۲ با جمله (سیقول السفهاء) به آن اشاره کرده است آیه فوق نازل گردید و تأیید کرد که اینهمه گفتگو در مسأله قبله صحیح نیست بلکه مهمتر از قبله مسائل دیگرى است که معیار ارزش انسانهاست و باید به آنها توجه شود و آن مسائل را در این آیه شرح داده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۷۷.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱، ص۶۵۰-۶۵۱.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۱۴۲.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۵۹۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۳۹۷، برگرفته از مقاله «شجاعت متقین»    


رده‌های این صفحه : تقوا | شجاعت | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار