شجاعتذخیره مقاله با فرمت پی دی افشجاعت از فضایل اخلاقی است که فرد داراي اين فضیلت داراي قوت قلب در مصاف با دشمن و تحمل دشواريهامي‌باشد.از اين عنوان در باب صلات و جهاد سخن گفته‌اند.


تعريف شجاعت

[ویرایش]

شجاعت به عنوان يکي از فضایل نفسانی و صفات و اخلاق پسندیده، عبارت است از قوّت قلب در مصاف با دشمن و تحمل دشواريهاي آن [۱]که از آن به دلیری و دلاوری نيز تعبیر مي‌شود. عالمان علم اخلاق ، شجاعت را به استقامت و اعتدال قوه غضبیه تعريف کرده و استقامت و اعتدال آن را به اين دانسته‌اند که با سهولت تحت فرمان عقل درآيد و از انحراف به دو سوي افراط؛ يعني تهور و بی باکی و تفریط، يعني ترس، مصون باشد. [۲]

چند روايت در فضيلت شجاعت

[ویرایش]

امام صادق عليه السّلام- بر اساس روايتي که از آن حضرت نقل شده- شجاعت را از اخلاقی‌ای دانسته که خداوند پیامبر صلّي اللَّه عليه و آله را بدان اختصاص داده است؛ از اين رو، تحصیل فضيلت شجاعت مستحب است. [۳]
در حديثي ديگر از آن حضرت آمده است: «هرکس از (نعمت) مکارم اخلاقي از جمله شجاعت برخوردار باشد، لازم است خدا را بر آن ستایش کند و در صورت عدم بر خورداري از آن، با تضرّع به پيشگاه الهي آن را از خدا بخواهد». [۴]

احکام شجاعت

[ویرایش]

از صفات و ويژگيهاي امام عليه السّلام اين است که بايد شجاع ترين مردم بوده و هيچ ترس و وحشتی در او نباشد. [۵]

← لزوم وجود شجاعت در فرمانده


سزاوار است زمامدار مسلمانان هنگام جنگ با دشمنان، جهت دفع آنان، به هر ناحيه جبهه گروهي را اعزام کند و فرمانده خردمند و شجاعي را بر ايشان بگمارد. [۶]

← استفاده از موسيقي در سپاه جنگ


به تصریح برخي، استفاده از آلات لهو و نيز موسیقی و مانند آن که موجب ايجاد شجاعت و تقويت روحيه مجاهدان شود، در صورت توقف نظم سپاه و شکست دشمن بر آن، جایز است. [۷]

← لزوم وجود شجاعت در امام جمعه


سزاوار است امام جمعه شجاع باشد و در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسد. [۸]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. رسائل الشریف المرتضی‌ ج۲، ص۲۷۴.    
۲. مفاتيح الشرائع ج۲، ص۱۶.
۳. وسائل الشیعة ج۱۵، ص۱۹۸.    
۴. وسائل الشیعة ج۱۵، ص۱۹۸.    
۵. الکافی فی الفقه، ص۹۰.    
۶. کتاب السرائر ج۲، ص۶.    
۷. کشف الغطاء ج۴، ص۳۸۰.
۸. تحریرالوسیلة ج۱، ص۲۳۶.    منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۶۲۹.    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | فضائل اخلاقی | شجاعت
جعبه‌ابزار