شتاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامام علی (علیه‌السّلام) در مذمت شتاب و عجله میفرمایند: «از حماقت و خشونت است شتاب کردن پیش از امکان یک چیز و صبر و تحمل بعد از فرصت.»


عدم شتاب در بدی

[ویرایش]

«فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام: اخر الشر؛ فانک اذا شئت تعجلته؛
امام علی (علیه‌السّلام) در سفارش به فرزند خود امام حسن (علیه‌السّلام) می‌فرماید: بدی را به تاخیر افکن؛ زیرا هر زمان بخواهی می‌توانی آن را جلو اندازی.»

پرهیزاز شتاب

[ویرایش]

«من کتابه للاشتر لما ولاه مصر: لا تعجلن الی تصدیق ساع: فان الساعی غاش، و ان تشبه بالناصحین؛
امام علی (علیه‌السّلام) در فرمان ولایت مصر به مالک اشتر می‌فرماید: در قبول کردن حرف بدگو عجله نکن؛ زیرا سخن چین، حیله گر است، هر چند در قیافه اندرزگویان درآید!»

نشانه نادانی

[ویرایش]

«من الخرق المعاجله قبل الامکان، و الاناه بعد الفرصه؛
از حماقت و خشونت است شتاب کردن پیش از امکان یک چیز و صبر و تحمل بعد از فرصت.»

پرهیز از شتاب

[ویرایش]

«من خطبه له یومی فیها الی الملاحم: فلا تستعجلوا ما هو کائن مرصد، و لا تستبطئوا ما یجیء به الغد. فکم من مستعجل بما ان ادرکه ود انه لم یدرکه؛
در خطبه‌ای که طی آن به حوادث اشاره می‌کند، می‌فرماید: شتاب مکنید برای رسیدن به چیزی که آماده و در صدد وصول به شما است و دیر تلقی نکنید آن چه را که فردا از راه می‌رسد. پس چه بسا شتابزده برای به دست آوردن چیزی می‌شتابد که اگر آن را دریابد آرزو خواهد کرد که‌ای کاش آن را در نمی‌یافت!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. امام علی علیه‌السلام، نهج البلاغه، نامه ۳۱.    
۲. امام علی علیه‌السلام، نهج البلاغه، نامه ۵۳.    
۳. امام علی علیه‌السلام، نهج البلاغه، حکمت۳۶۳.    
۴. امام علی علیه‌السلام، نهج البلاغه، خطبه۱۵۰.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «شتاب».    جعبه ابزار