شبیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشَبیه به معنای مَثَل است.

فهرست مندرجات

۱ - تعرف شبیه
۲ - منبع

تعرف شبیه

[ویرایش]

شَبیه عبارت است از چیزی که با اشیاء دیگر صفات مشترک داشته باشد.
هر چه صفات مشترک بیشتر باشد، شباهت کامل است‏..

منبع

[ویرایش]
فرهنگ علم کلام، احمد خاتمی، ص۱۳۶.


رده‌های این صفحه : واژه شناسی
جعبه ابزار