شبیخون

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشبیخون از جمله الفاظی است که در فقه بکار برده شده است.


معنای شبیخون

[ویرایش]

شبیخون یورش شبانه به دشمن است.

← کاربرد شبیخون در فقه


از آن در باب جهاد سخن رفته است.

← احکام شبیخون


شبیخون زدن به دشمن جز در صورت ضرورت مانند ضعف مسلمانان و قوت دشمنان، مکروه است.
[۱] المهذب ج۱، ص۳۰۲-۳۰۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المهذب ج۱، ص۳۰۲-۳۰۳.
۲. جواهر الکلام ج۲۱، ص۸۲.    


منبع

[ویرایش]
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۶۱۹.    


رده‌های این صفحه : جهاد | فقه
جعبه ابزار