شبح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآنچه به صورت سیاهی و بدون تشخیص خصوصیات آن از شکل، رنگ و غیر آن به نظر آید را شبح می‌گویند.عنوان یاد شده در باب طهارت و صلات به کار رفته است.


مقدار واجب در پوشیدن عورت

[ویرایش]

واجب در پوشیدن عورت، پوشاندن خود عورت (بشره) است نه حجم آن؛ لیکن چنانچه به سبب نازک بودن لباس، شبح عورت پیدا باشد، هرچند رنگ آن قابل تشخیص نباشد، آیا در این صورت نیز پوشاندن آن واجب است یا نه؟ برخی، قائل به وجوب آن شده و برخی دیگر پوشاندن آن را مطابق احتیاط دانسته‌اند.
[۱] العروة الوثقی‌، ج۱، ص۳۰۵-۳۰۶.
[۳] مصباح الهدی‌، ج۳، ص۷.
[۴] موسوعة الخوئی، ج۱۲، ص۹۵.


ملاک در حدّ ترخّص

[ویرایش]

آیا ملاک در حدّ ترخّص دیده نشدن صورت و شکل دیوار خانه‌های شهر است، هرچند شبح آن از دور پیدا باشد، یا ملاک دیده نشدن حتّی شبح آن است؟ مسئله اختلافی است.
[۵] تکمیل مشارق الشموس، ص۳۸۰.
[۸] کتاب الصلاة (شیخ انصاری)، ج۳، ص۴۰.


ملاک حائل در نماز جماعت

[ویرایش]

پرده نازکی که از پشت آن شبح امام جماعت یا صفهای نماز دیده می‌شود نیز حائل محسوب می‌شود و مانع صحّت اقتدا است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی‌، ج۱، ص۳۰۵-۳۰۶.
۲. العروة الوثقی‌، ج۲، ص۳۱۹.    
۳. مصباح الهدی‌، ج۳، ص۷.
۴. موسوعة الخوئی، ج۱۲، ص۹۵.
۵. تکمیل مشارق الشموس، ص۳۸۰.
۶. الروضة البهیة، ج۱، ص۷۸۷.    
۷. جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۹۵.    
۸. کتاب الصلاة (شیخ انصاری)، ج۳، ص۴۰.
۹. العروة الوثقی‌، ج۳، ص۱۴۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۶۰۱.    


رده‌های این صفحه : احکام پوشش | فقه
جعبه‌ابزار