شاهد (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر فقه شاهد گواه را گویند.


توضيح اصطلاح

[ویرایش]

در لغت به معنی حاضر باشد. در فقه، گواه را گویند که در موقع حدوث و وقوع جنایت یا سرقت یا قتل و مانند آن ها حاضر باشد و واقعه را مشاهده نماید.
[۳] دکتر سجادی،فرهنگ علوم،ص۳۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج ۳، ص ۲۲۱.    
۲. زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۵، ص ۴۵.    
۳. دکتر سجادی،فرهنگ علوم،ص۳۱۰.


منبع

[ویرایش]

جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی(در باب معاملات)،چاپ اول ،۱۳۶۲،تهران،ص۱۱۴ .


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | فقه
جعبه ابزار