سیف‌الملک عباس‌قلی‌ بن زکی نوری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیف‌الملک عباس‌قلی‌ بن زکی نوری اصفهانی، خوشنویس و ادیب دانشمند در قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عباس‌قلی‌خان نوری ملقّب به «سیف الملک» فرزند میرزا زکی نوری، خوشنویس و ادیب دانشمند در قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. او پسرعموی میرزا آقاخان صدراعظم نوری است.

مهاجرت به روسیه

[ویرایش]

آقاخان پس از مرگ نیکلای اوّل امپراطور روسیه، او را با رتبه میرپنجی به مترجمی نظر آقا یمین الدوله به سن پطرزبورگ (دربار الکساندر دوم) فرستاد.
[۱] بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، ج۲، صص ۲۳۲-۲۳۴.


بازگشت به ایران

[ویرایش]

او عاقبت به اصفهان آمده و نزد حاج محمّداسماعیل اصفهانی، از حکماء و علمای عالیقدر اصفهان به تحصیل پرداخته و از جمله کتاب «مفاتیح الغیب» را نزد او خوانده است.
[۲] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۷، صص ۲۷۳۹ و ۲۷۴۰.
کتاب «سفرنامه سن پطرزبورگ» که نسخه‌ای از آن در کتابخانه ملّی ایران
[۳] منزوی، احمد، فهرستواره کتابهای فارسی، ج۱، ص۱۱۱.
و «منتخب التّجارب» در علم طب که در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است از تالیفات اوست.
[۴] فکرت، محمدآصف، فهرست کتابخانه رضوی، ص۵۵۶.


فعالیت‌های هنری

[ویرایش]

سیف الملک به خطوط نستعلیق و شکسته و رقاع و تعلیق آشنا بوده و نستعلیق را خوش و رقاع را عالی می‌نوشته و تاریخ کتابت او از سال ۱۲۵۰ تا ۱۲۸۷ق بوده است. در سال ۱۲۸۶ در اواخر عمرش حکومت طوالش را به عهده گرفته و پس از آن تاریخ درگذشته است.

کتابت و خطاطی

[ویرایش]

این آثار به خط او در کتابخانه‌ها موجود است:

۱. «تحفه سلیمانیه» تالیف: محمّدنصیر بن میرزا قاضی اردکانی یزدی، به خط شکسته که در سال ۱۲۵۰ق در کرمانشاه آن را کتابت کرده و به شماره ۶۵۵۱ در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است؛
[۵] فکرت، محمدآصف، فهرست کتابخانه رضوی، ص۱۱۴.

۲. مجموعه‌ای شامل «کلمات طریفه» فیض کاشانی، «مفاتیح الغیب» ملاّصدرای شیرازی و «شرح حدیث راس الجالوت» از: ملاّمحمّداسماعیل بن محمّدجعفر اصفهانی که در دومین دفتر از نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران معرفی شده است؛
۳. «جلوات ناصریه» از: ملاّمحمّداسماعیل بن محمّدجعفر اصفهانی به خط شکسته در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است؛
۴. «اکسیر العارفین» ملاّصدرا، به خط شکسته نستعلیق در جمعه ۱۸ رمضان ۱۲۸۰ق موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛
۵. «الحکمه العرشیه» ملاّصدرا، به خط شکسته نستعلیق، در سه‌شنبه ۱۶ شعبان ۱۲۸۰ق، موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛
[۶] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۷، صص ۲۷۳۹-۲۷۴۴.

۶. «ترجمه تاریخ یمینی» از: جرفاذقانی، به خط نستعلیق در سال ۱۲۷۱ق موجود به شماره ۱۵۰۸ف در کتابخانه ملّی ایران.
[۷] سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، فهرست ملّی، ج۴، ص۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، ج۲، صص ۲۳۲-۲۳۴.
۲. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۷، صص ۲۷۳۹ و ۲۷۴۰.
۳. منزوی، احمد، فهرستواره کتابهای فارسی، ج۱، ص۱۱۱.
۴. فکرت، محمدآصف، فهرست کتابخانه رضوی، ص۵۵۶.
۵. فکرت، محمدآصف، فهرست کتابخانه رضوی، ص۱۱۴.
۶. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۷، صص ۲۷۳۹-۲۷۴۴.
۷. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، فهرست ملّی، ج۴، ص۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۹۲.    


جعبه ابزار