سیر اعلام النبلاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین کتاب توسط شمس الدین ابوعبدالله محمد بن احمدبن عثمان ذهبی (۶۷۳-۷۴۸ ق) نگاشته شده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

این کتاب از منابع مهم اهل سنت در زمینه صحابه شناسی، سیره شناسی و شناخت رجال و طبقات راویان احادیث نبوى به شمار مى رود و مورد توجه بسیارى از سیره نویسان و مورخان پس از وى واقع شده است. این کتاب با نام هاى مختلفى در میان علما شناخته شده است. از جمله آن را «تاریخ النبلاء»، «تاریخ العلماء النبلاء»، «کتاب النبلاء»، «اعیان النبلاء» و «سیر النبلاء» نامیده اند. اما عنوان اصلى کتاب که در نسخه هاى عصر مولف موجود است همان «سیر اعلام النبلاء» مى باشد.
نویسنده در این کتاب،طبقات راویان را در چهل طبقه مورد بررسى و گزارش قرار داده است. او این کتاب را پس از تالیف کتاب ارزشمند تاریخ الاسلام نگاشته است و تفاوت هایى میان آن دو وجود دارد.

منبع

[ویرایش]

پایگاه آیت الله مکارم،تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۲/۲    جعبه ابزار