سیره نبوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیوه و روش عملی رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله را سیره نبوى گویند.


تعریف سیره نبوی

[ویرایش]

مراد از سیره نبوى، سبك و رفتار پیامبر اعظم صلّى اللَّه علیه و آله در ابعاد مختلف عبادی، سیاسی، فرهنگی و غیر آن است. سیره نبوى از سنت به شمار مى‌رود و حجّت است.

الحاق سیره امامان به سیره نبوی

[ویرایش]

سیره امامان علیهم السّلام در جایگاه جانشینی رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله نیز ملحق به سیره نبوى و حجت است.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۷۴-۵۷۵.    


جعبه ابزار