سید قطب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید قطب، ابراهیم حسین شاذلی (۱۳۲۴- ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۰۶- ۱۹۶۶ م) از ادیبان برجسته و از اندیشمندان و اصلاحگران بزرگ معاصر است.


تولد و تحصیل

[ویرایش]

وی در روستای «موشه» از توابع اسیوط مصر به دنیا آمد. وی فارغ التحصیل دانشکده دار العلوم، مدرس مدارس وزارت معارف و... و آخر العمل در سال ۱۹۵۳ م به اخوان المسلمین پیوست و بقیه عمرش را در خدمت آن حزب گذراند. سید قطب بیشتر دوران جوانی اش را صرف پژوهشهای ادبی و نقد ادبی کرد و در این باره کتابها و مقالات بسیاری نوشت. وی در دهه چهل به پژوهشهای قرآنی روی آورد و با رویکرد ادبی به پژوهش و تدریس مباحث قرآنی پرداخت.سید بن قطب بن ابراهیم (۱۳۲۴- ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۰۶- ۱۹۶۶ م)، از ادیبان برجسته، از اندیشوران و دعوتگران و مدافعان بزرگ عرصه حرکت اسلامی معاصر است ؛ اگر از سال‌های آغازین زندگانی سید قطب که همچون بسیاری از کودکان آن دیار مشغول حفظ قرآن بود و تمام قرآن را در مدت سه سال، هنگامی که تحصیلات ابتدایی را می‌گذراند، بگذریم از رویکرد قرآنی آگاهانه سید قطب می‌توان در دهه چهل سخن گفت. در این دهه به نیت پژوهش‌های ادبی، در قرآن کریم نظر داشت و همین نگرش ادبی اش بود که او را به راهی آورد که نامش را جاودانه ساخت و گستره‌ای نوین فراروی او بازگشود. نام و گستره‌ای که در دیار ما بیش تر از این منظر شناخته شده است. از آن جا بود که پای در وادی دعوت، عمل و جهاد گذاشت و بر همین اساس قرآن خواند و قرآن آموخت تا آن که به یکی از مشعل داران بزرگ نوگرایی و حرکت اسلامی معاصر تبدیل شد و در نهایت پس از چندین بار دستگیری، زندان و شکنجه ، چشم دوخته به همین راه، جان باخت و دانسته‌های قرآنی او در خون پاکش به بار نشست و افتخار «مفسر شهید» بر کتاب زندگی اش مهر پایان زد. مفسر شهید ما پنجاه و نه سال و دو ماه و بیست روز زندگی کرد و عاقبت به دستور جمال عبد الناصر و حکم فؤاد الدجوی، به دیدار پروردگار خویش شتافت و فکر قرآنی اش استقبال عام یافت و در دل دعوتگران و قرآن انیسان جای گرفت.

آثار

[ویرایش]

از سید قطب مقالات و کتاب‌های بسیاری برجای مانده است ؛ از جمله آثار او می‌توان به تفسیر «فی ظلال القرآن» و «التصویر الفنی فی القرآن» اشاره کرد. نویسنده در کتاب اخیر به معرفی یکی از جوانب اعجاز ادبی قرآن کریم پرداخته است.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار مشکات الانوار، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار