سید حسین بروجردی (مفسر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید حسین بروجردی مفسر کتاب تفسیر الصراط المستقیم است.


نگاهی به زندگی نامه

[ویرایش]

سید حسین بروجردی (۱۲۳۸- ۱۲۷۷ ق) فرزند سید رضا، که نسب ایشان با ۲۶ واسطه به شهید زید بن علی بن الحسین «علیهما السلام» می‌رسد، یکی از مفسران قرن ۱۳ هجری است که در رشته‌های مختلف علوم اسلامی چون فقه، اصول، حدیث، ادب و تفسیر دانش آموخت. پدرش از علمای دینی بروجرد بود و از سید عبدالله شبر (م ۱۲۴۲ ق) اجازه اجتهاد داشت.

حیات علمی

[ویرایش]


بروجردی مقدمات علوم را در زادگاه خویش نزد پدرش و سید محمد شفیع جابلقی (م ۱۲۸۰ ق) فرا گرفت، سپس راهی عتبات عراق گردید، در خدمت استادانی چون سید جعفر کشفی دارابی (م ۱۲۶۷ ق) شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ق)، شیخ حسن کاشف الغطاء (م ۱۲۶۲ ق) فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء و شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به صاحب فصول (م ۱۲۶۱ ق) تلمذ کرد. او پس از اتمام تحصیلات و رسیدن به درجه اجتهاد به زادگاهش بازگشت و به تدریس و تالیف روی آورد. وی در شعر نیز دست داشت و پاره‌ای از آثارش را به شعر سروده است. برخی علما نیز آشنایی ایشان را با ریاضیات، هیئت و حساب یادآور شده‌اند.

آثار علمی

[ویرایش]

مهمترین آثار وی عبارتند از:
۱- نخبة المقال فی علم الرجال به عربی و به نظم سروده است.
۲- تعلیقات بر تفسیر انوار التنزیل بیضاوی
۳- مقیاس الدرایة فی احکام الولایة
۴- تفسیر الصراط المستقیم (کتاب مورد بحث)
۵- تفسیر آیه نور و سوره اعلی که به صورت منظومه و در ۱۳۰ بیت است.
۶- شرح خلاصة الحساب شیخ بهاء الدین عاملی

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]نرم افزار جامع التفاسیر، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور).

جعبه ابزار