سیدیوسف طباطبایی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدیوسف طباطبایی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدیوسف طباطبایی حکیم، از علمای شیعه (۱۳۵۴-۱۳۱۴ش) و از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن حکیم
سیدیوسف بن یحیی طباطبایی، الداعی الی اللـه یوسف بن یحیی بن احمد ناصر (مق‌ ۴۰۳ ق/۱۰۱۲ م)، فقیه، نویسنده و فرمان‌روای زیدی یمن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار