سیدمحمّدصادق بن سیدحسن بحرالعلوم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمحمّدصادق فرزند سیدحسن (۱۳۱۵ـ۱۳۹۹)، ادیب، شاعر ، محقق و کتابشناس معروف شیعی بود.


مشخصات

[ویرایش]

تحصیلات خود را نزد میرزای نائینی ، میرزا ابوالحسن مشکینی ، سیدابوالحسن اصفهانی فراگرفت و در تفسیر شاگرد بلاغی و در علم درایه و حدیث شاگرد شیخ ابوتراب خوانساری بود.
او کتابخانه خصوصی بزرگی فراهم کرد که در آن صدها جلد کتاب خطی نفیس یافت می‌شد.
دهها نسخه از کتابهای نایاب را دستنویسی کرد.
از ۱۳۶۷، به مدت سیزده سال، متصدی قضاوت در استانهای جنوبی عراق بود.

آثار

[ویرایش]

مهمترین اثر او کتاب دلیل القضاء الشرعی در سه جلد است که به چاپ رسیده است.
همچنین چندین کتاب خطی را پس از تحقیق به چاپ رسانیده است که مهمترین آن‌ها عبارت‌اند از: تاریخ کوفه (براقی)؛ تاریخ احمد بن ابی یعقوب (یعقوبی)؛ الحجة علی الذاهب الی کفر ابی طالب (اثر سید فخّاربن معدموسوی؛ شذورالعقود فی ذکرالنقود (مقریزی)؛ فرق الشیعة نوبختی ؛ شرح دیوان شیخ الابطح ابی طالب؛ کتاب البلدان (یعقوبی)؛ فهرست و رجال شیخ طوسی ؛ رجال سید بحرالعلوم .

وفات

[ویرایش]

او در ۱۳۹۹ در نجف درگذشت،
[۱] محمّدمهدی بن مرتضی بحرالعلوم، رجال السید بحرالعلوم: المعروف بالفوائد الرجالیة، ج۱، ص۱۷۳ـ ۱۷۷، چاپ محمد صادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، تهران ۱۳۶۳ ش.
[۲] علی خاقانی، شعراءالغری، ج۹، ص۲۰۶ـ۲۳۲، قم ۱۴۰۸.
[۳] محمّدمحسن آقا بزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۸، ص۲۵۹، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
.
[۴] محمّدمهدی بن مرتضی بحرالعلوم، رجال السید بحرالعلوم: المعروف بالفوائد الرجالیة، ج۱، ص۱۲۶ـ۱۹۳، چاپ محمد صادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، تهران ۱۳۶۳ ش.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمّدمهدی بن مرتضی بحرالعلوم، رجال السید بحرالعلوم: المعروف بالفوائد الرجالیة، ج۱، ص۱۷۳ـ ۱۷۷، چاپ محمد صادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، تهران ۱۳۶۳ ش.
۲. علی خاقانی، شعراءالغری، ج۹، ص۲۰۶ـ۲۳۲، قم ۱۴۰۸.
۳. محمّدمحسن آقا بزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۸، ص۲۵۹، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴. محمّدمهدی بن مرتضی بحرالعلوم، رجال السید بحرالعلوم: المعروف بالفوائد الرجالیة، ج۱، ص۱۲۶ـ۱۹۳، چاپ محمد صادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، تهران ۱۳۶۳ ش.


منابع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل بحرالعلوم»، شماره۵۴۵.    
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل بحرالعلوم»، شماره۳۸۰.    


جعبه ابزار