سیدمحمود طباطبایی حکیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمحمود طباطبایی حکیم، از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری بوده (۱۲۹۸-۱۳۷۵ش) و فرزند بزرگ آیت‌الله سیدمحمدمهدی طباطبایی حکیم می‌باشد.


تحصیلات

[ویرایش]

سید محمود تحصیلات حوزوی خود را در شهر نجف زیرنظر علمایی مانند شیخ محمد طه نجف، حاج‌میرزا حسین خلیلی تهرانی، آخوند خراسانی، محمدسعید حبوبی، شیخ عبدالهادی شلیله، سیدمحمدکاظم طباطبایی‌ یزدی و شیخ احمد آل‌کاشف‌الغطاء به پایان رساند و از استادان معروف فقه و اصول در حوزه نجف‌ اشرف شد.

آثار

[ویرایش]

سیدمحمود حکیم در ۱۳۷۵ ش از دنیا رفت از او آثاری به شکل حاشیه و تعلیقه بر کتاب‌های درسی فقه و اصول برجای‌ماند.
پسرش سیدعبدالمجید عالم دین و از اساتید حوزه نجف بود که توسط عوامل بعثی در ۱۴ اسفند ۱۳۶۳ به شهادت رسید.
[۱] محمد حرزالدین، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ج۳، ص۱۲۹ـ۱۳۰، پانویس ۱، قم ۱۴۰۵.
[۲] محمد هادی امینی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام، ج۱، ص۴۲۲ـ۴۲۳، (نجف) ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
[۳] محمد هادی امینی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام، ج۱، ص۴۲۹، (نجف) ۱۴۱۳/۱۹۹۲.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) محمد حرزالدین، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، قم ۱۴۰۵.
(۲) محمد هادی امینی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام، (نجف) ۱۴۱۳/۱۹۹۲.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمد حرزالدین، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ج۳، ص۱۲۹ـ۱۳۰، پانویس ۱، قم ۱۴۰۵.
۲. محمد هادی امینی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام، ج۱، ص۴۲۲ـ۴۲۳، (نجف) ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
۳. محمد هادی امینی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام، ج۱، ص۴۲۹، (نجف) ۱۴۱۳/۱۹۹۲.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «خاندان حکیم»، شماره۶۳۹۸.    


جعبه ابزار