سیدمحمدباقر بن محمد موسوی شفتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدمحمّدباقر موسوی بن آقا سیّدمحمّد بن سیّدعبدالرحیم بن سیّدمؤمن بن سیّدمحمّدباقر حجّةالاسلام شفتی، از متخصصین فن چاپ در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدمحمّدباقر موسوی بن آقا سیّدمحمّد بن سیّدعبدالرحیم بن سیّدمؤمن بن سیّدمحمّدباقر حجّةالاسلام شفتی. در سال ۱۲۸۱ش در اراک متولّد شد. وی از متخصصین فن چاپ بود و در زادگاه خود «چاپخانه موسوی» را تاسیس کرد و در سال ۱۳۱۲ش روزنامه «عراق» را منتشر ساخت. مدّتی بعد چاپخانه را به طهران منتقل نموده و روزنامه را در آنجا منشر ساخت.
[۱] صدرهاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجلات ایران، ج۴، ص۱۰.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدرهاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجلات ایران، ج۴، ص۱۰.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۲۹.    جعبه ابزار