سیدمحمداسماعیل بن بدیع‌الزمان حسینی گنابادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمحمداسماعیل بن بدیع‌الزمان حسینی گنابادی اصفهانی، از دانشمندان قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا محمّداسماعیل بن میرزا بدیع الزّمان منجّم حسینی گنابادی، از دانشمندان قرن سیزدهم هجری است. او همچون پدر به تحصیل نجوم و ریاضی پرداخت، و در آن علوم، مهارت کامل یافت. تصنیفات و تالیفات متعدّد از او باقی ماند. وی در سال ۱۲۳۰ق در اصفهان وفات نمود، و جنازه در عتبات عالیات مدفون شد.
[۱] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۸، ص۲۹۹۶.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۳۴.
[۳] اعتمادالسلطنه، محمدحسن‌خان ضیع‌الدوله، چهل سال تاریخ ایران (المآثر و الآثار)، ج۱، ص۲۵۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۸، ص۲۹۹۶.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۳۴.
۳. اعتمادالسلطنه، محمدحسن‌خان ضیع‌الدوله، چهل سال تاریخ ایران (المآثر و الآثار)، ج۱، ص۲۵۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۵۱.    جعبه ابزار