سیدعلی طباطبایی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلی طباطبایی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدعلی قاضی طباطبایی تبریزی، از عرفا و علما و استادان اخلاق حوزۀ نجف در قرن چهاردهم
سیدعلی بن سیدمحمدعلی طباطبایی، دانشمند بزرگ، فقیه، اصولی، محدث و نابغه قرن سیزدهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار