سیدعلی بن احمد حسنی طباطبائی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلی بن احمد حسنی طباطبائی اصفهانی، از شعرا و فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعلی بن احمد حسنی حسینی طباطبائی اصفهانی، از شعرا و فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. وی ساکن اصفهان بود و نسخه‌ای «التّحفه القوّامیّه» تالیف: سیّدقوام‌الدّین سیفی قزوینی را در اصفهان در ۷ جمادی‌الثّانیه سال ۱۱۲۸ق کتابت کرد و به عربی شعری در تقریظ آن سرود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۳۵۶.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۷۱.    


جعبه ابزار