سیدعزیزالله طالش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعزیزالله طالش، از علمای مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری می‌باشد..


معرفی اجمالی

[ویرایش]

از احوال و اطلاع کافی در دست نیست. به نوشته ناسخ التواریخ و روضه الصفا، وی در روز ۱۷ ذیقعده ۱۲۴۱ ق به همراه سید محمد طباطبایی (معروف به مجاهد) و گروهی از علمای سراسر ایران به عزم جهاد با روس‌ها به اردگاه نظامی‌ فتحعلی شاه در چمن سلطانیه آمدند و سپس رهسپار آذربایجان گردیدند.
به نوشته نادرمیرزا: «علمای بلاد که در اردوی همایون جمع شده بودند… روانه آذربایجان شده و در هر اردو جمعی از ایشان برای وعظ و ترغیب و تحریص غازیان مأمور شدند…».
[۱] میرخواند، محمدبن خاوندشاه، تاریخ روضه الصفا فی سیره الانبیاؤ و الملوک و الخلفا، ج۹، ص۶۴۵.
[۲] جهانگیر میرزا، تاریخ نو، ص۱۸-۱۹.
[۳] سپهر کاشانی، محمدتقی، ناسخ التواریخ، سلاطین قاجاریه، ج۱، ص۳۶۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. میرخواند، محمدبن خاوندشاه، تاریخ روضه الصفا فی سیره الانبیاؤ و الملوک و الخلفا، ج۹، ص۶۴۵.
۲. جهانگیر میرزا، تاریخ نو، ص۱۸-۱۹.
۳. سپهر کاشانی، محمدتقی، ناسخ التواریخ، سلاطین قاجاریه، ج۱، ص۳۶۵.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ اسلام، فرهنگنامه علمای مجاهد، برگرفته از مقاله «سیدعزیزالله طالش».    


جعبه ابزار