سیدعبدالغنی حسینی دهدشتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالغنی حسینی دهدشتی اصفهانی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعبدالغنی بن عبدالغفار حسین دهدشتی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. در پنجم رجب ۱۱۲۲ق در اصفهان کتابت مجموعه‌ای از سه کتاب را به خط نستعلیق به پایان رسانیده و کتاب به شماره ۵۲۵ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۲، ص۱۳۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۲، ص۱۳۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۸۰.    


جعبه ابزار