سیدعبدالرسول بن حسن حسینی اعرجی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالرسول بن حسن حسینی اعرجی اصفهانی، از فضلاء اصفهان در قرن دوازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعبدالرّسول بن حسن حسینی اعرجی عبیدلی اصفهانی، از فضلاء اصفهان در قرن دوازدهم هجری بوده است. او نسخه‌ای از «ارشاد القلوب» دیلمی، را نوشته است. بر حسب دستور او بهاءالدّین محمّد بن محمّدصالح مازندرانی در سال ۱۱۲۷ق بر این کتاب حواشی نوشته است. این کتاب به شماره ۵۷۷ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۲، ص۱۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۲، ص۱۷۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۳۲.    


جعبه ابزار