سیدعبدالجبار بن سیدمحمد توفیقی حسینی کوه‌کیلویه‌ای

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالجبار بن سیدمحمد توفیقی حسینی کوه‌کیلویه‌ای، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّد عبدالجبّار بن محمّد شفیع رضا توفیقی حسینی کوه‌کیلویه‌ای، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. نسخه‌ای از رساله «شرح احادیث طینت» تالیف آقا جمال‌الدّین محمّد خوانساری را در زمان حیات مشارالیه کتابت نموده است. این نسخه جزء متون فارسی در معارف اسلامی به شماره ۳ به چاپ رسیده است. احتمالاً مشارالیه از شاگردان آقاجمال بوده است.

منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۱۱.    


جعبه ابزار