سیدعبدالباقی بن محمدحسین حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالباقی بن محمدحسین حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، معروف به میرعبدالباقی خاتون‌آبادی کبیر، از مجتهدین و علمای اصفهان در قرن دوازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرعبدالباقی خاتون‌آبادی بن میر محمّدحسین بن میر محمّدصالح بن میر عبدالواسع حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل و مجتهد بارع، از اکابر علمای اصفهان در قرن دوازدهم هجری بوده است.

تحصیل و تدریس

[ویرایش]

در اصفهان متولّد شده و نزد میرزاابوالقاسم مدرس و شیخ یوسف بحرینی و ملاّمحمّدجعفر کشمیری و جمعی دیگر از فحول علماء تحصیل کرده سال‌ها امام جمعه اصفهان بود. در علوم معقول و منقول استاد بود و تدریس فرمود.
جمعی از علماء از او روایت می‌کنند که از آن جمله هستند: سید بحرالعلوم، میرزاحیدرعلی مجلسی، آقاسیدعلی کربلائی و حاجی میرمحمّدحسین خاتون‌آبادی (فرزندش).

وفات

[ویرایش]

وی در سال ۱۲۰۷ق در اصفهان وفات یافته و در نجف در ایوان علماء مدفون گردید.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۶۰.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۲، ص۳۱۳.
[۳] موسوی خوانساری، میرزا محمدباقر، روضات الجنّات، ج۸، ص۱۹۰.
[۴] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۲، ص۳۱۵-۳۱۷.
[۵] قمی، شیخ عباس، فوائد الرّضویه، ص۲۲۳.
[۶] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکرام البرره، ج۲، ص۶۹۸.


آثار و تالیفات

[ویرایش]

وی را تالیفاتی است از جمله:

۱. «اکمال الاعمال» در استکمال کتاب «اقبال» سید بن طاووس؛ مؤلف آن را از بخش «مزار» از کتاب «بحارالانوار» در تکمیل کتاب «اقبال» جمع آوری و در ۲ فصل مرتب ساخته است. نسخه‌ای از آن در کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی
[۷] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرکز احیاء میراث، ج۷، ص۱۰۹.
و نسخه‌ای دیگر در کتابخانه حاج شیخ محمّدسلطان المتکلمین در طهران وجود دارد؛
۲. «الجامع» در اعمال ماه مبارک رمضان[در یک فاتحه و ۷ باب و یک خاتمه، به فارسی که در کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی موجود است؛
[۹] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرکز احیاء میراث، ج۶، ص۷۳.

۳. «ریاض رضوان» در آداب و زیارات حضرت رضا (علیه‌السّلام) که محمّدعلی صبوح اصفهانی در چهارشنبه ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۱۸۴ق در مدرسه کاسه‌گران کتابت کرده و در کتابخانه سیدمصلح الدین مهدوی موجود است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۶۰.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۲، ص۳۱۳.
۳. موسوی خوانساری، میرزا محمدباقر، روضات الجنّات، ج۸، ص۱۹۰.
۴. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۲، ص۳۱۵-۳۱۷.
۵. قمی، شیخ عباس، فوائد الرّضویه، ص۲۲۳.
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکرام البرره، ج۲، ص۶۹۸.
۷. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرکز احیاء میراث، ج۷، ص۱۰۹.
۸. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲، ص۲۸۱.    
۹. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرکز احیاء میراث، ج۶، ص۷۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۹۸.    


جعبه ابزار