سیدربیع بن شرف‌جهان حسنی اردستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدربیع بن شرف‌جهان حسنی اردستانی اصفهانی، از فضلای قرن یازدهم هجری اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدربیع بن شرف‌جهان بن ابی‌الصّلاح بن جعفر حسنی اردستانی، از فضلای قرن یازدهم هجری.
[۱] رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، ص۲۷۱.
ظاهرا در اصفهان به‌تحصیل مشغول بوده و به احتمال زیاد نزد سیّدعلاءالدّین محمّد گلستانه تلمّذ کرده است.
از آثار او کتابت نسخه‌ای از «نهج البلاغه» است که آن را در یکشنبه ۱۸ جمادی الآخر ۱۰۷۴ق است و در حاشیه نسخه مطالب فراوانی از سیّدعلاءالدّین محمّد گلستانه نقل کرده است.
[وی همچنین در ۲۱ رجب ۱۰۷۵ق نسخه‌ای از کتاب «مختلف الشّیعه» تالیف: علّامه حلّی را کتابت کرده که در کتابخانه مدرسه دامغانی همدان موجود بوده است].
[۳] منزوی، احمد، نسخه‌های خطّی، ج۵، ص۳۴۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، ص۲۷۱.
۲. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۲۱۲.    
۳. منزوی، احمد، نسخه‌های خطّی، ج۵، ص۳۴۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۳، ص۳۱.    جعبه ابزار