سیدحسین طباطبائی کچویه‌ای اردستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسین طباطبائی کچویه‌ای اردستانی اصفهانی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرحسین طباطبائی کچویه‌ای اردستانی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری و از اهالی قصبه «کچویه» بلوک سفلای اردستان است. در اصفهان خدمت جمعی از بزرگان تحصیل نموده و سپس در زادگاه خود سکومت گزیده است.
[۱] رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۱، ص۷۵.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۱، ص۳۰۶.

ظاهراً وی از شاگردان حاج سیّدمحمّدباقر حجّةالاسلام شفتی است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۱، ص۷۵.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۱، ص۳۰۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۰۹.    جعبه ابزار