سیدحسن بن سیدابراهیم مقدس حسینی اصفهانیذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسن بن سیدابراهیم مقدس حسینی اصفهانی، عالم فاضل جلیل، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدحسن مقدّس بن سیّدابراهیم حسینی عالم فاضل جلیل، از علمای قرن سیزدهم هجری. پدرش از ساوه به اصفهان آمده و به همّت حاج سیّدمحمّدباقر حجّةالاسلام شفتی منزلی در محلّه قبله دعا تهیه نموده و سکونت نمود. سیّدحسن نزد سیّدمحمّدباقر حجّةالاسلام و فرزند او سیّداسداللّه بیدآبادی و سیّدمحمّد شهشهانی به تحصیل پرداخت. تولدّش در حدود ۱۲۳۰ق و وفاتش در سال ۱۲۵۹ق روی داد و پس از فوت جنب قبر پدرش در قبرستان قبله دعا مدفون شد. گویند زهد او از علمش افزون بوده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۲۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۹.    جعبه‌ابزار