سیدحسن بن زین‌الدین واقفی زینتی نطنزی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسن بن زین‌الدین واقفی زینتی نطنزی اصفهانی، از شعراء و ادبای اصفهان در قرن یازدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدحسن زینتی بن زین‌الدّین بن محمّد زمان بن لطف‌اللَّه بن شمس‌الدّین محمّد بن شرف‌الدّین حسین بن تاج‌الدّین حسن واقف نطنزی، از شعراء و ادبای اصفهان در قرن یازدهم هجری است. نسب شریف او به عارف عالی مقدار سده نهم هجری سیدواقف نطنزی منتهی می‌شود. از سادات افوشته نطنز بود ولی اغلب در اصفهان ساکن بود. نصرآبادی که معاصر اوست در تذکره خود می‌نویسد: «در کمال قید و صلاح دین‌داری است.»
میرزینت متولی موقوفات سیّد واقف نطنزی بود. از او عریضه‌ای خطاب به یکی از دولت‌مردان صفوی به نام صفی قلی به تاریخ ۱۰۶۸ق موجود است که زینتی از او درخواست نموده که فردی را مامور کند که رقبات وقف را از دست غاصبین خارج کرده و به تصرف او درآورد.

وفات

[ویرایش]

سال درگذشت زینتی معلوم نیست. مزار او در بقعه‌ای مخصوص در روستای «افوشته» نطنز هنوز باقی است و به «گنبد میرسیّد» شهرت دارد.

مهارت در شعر

[ویرایش]

او در سرودن انواع شعر مهارت داشت.
این شعر از اوست:
‌ای بی خبر ز خاک‌نشین دیار دوست ••••• دارد دم مسیح هوای غبار دوست
گر وعده دوز خست و گر خلد شاد باش ••••• بیرون نمی‌برند تو را از دیار دوست
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۴۶۶.
[۲] حسن‌خان بهادر، سیدمحمدصدیق، تذکره شمع انجمن، ص۳۰۸.
[۳] حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۳۳۳-۳۳۴.
[۴] آذر بیگدلی، لطف‌علی بن ‌آقاخان، تذکره آتشکده، بخش سوم، نیمه نخست، ص۹۴۵.
[۵] حسینی سنبهلی، میرحسین‌دوست، تذکره حسینی، ص۱۳۹.
[۶] سمرقندی، دولتشاه، تذکره غنی، ص۶۲.
[۷] قاجار، بهمن بن عباس میرزا، تذکره محمّد شاهی: نسخه خطی.
[۸] اعظم واقفی، سیدحسین، میراث فرهنگی نطنز: ج۲، ص۱۴۴-۱۳۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۴۶۶.
۲. حسن‌خان بهادر، سیدمحمدصدیق، تذکره شمع انجمن، ص۳۰۸.
۳. حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۳۳۳-۳۳۴.
۴. آذر بیگدلی، لطف‌علی بن ‌آقاخان، تذکره آتشکده، بخش سوم، نیمه نخست، ص۹۴۵.
۵. حسینی سنبهلی، میرحسین‌دوست، تذکره حسینی، ص۱۳۹.
۶. سمرقندی، دولتشاه، تذکره غنی، ص۶۲.
۷. قاجار، بهمن بن عباس میرزا، تذکره محمّد شاهی: نسخه خطی.
۸. اعظم واقفی، سیدحسین، میراث فرهنگی نطنز: ج۲، ص۱۴۴-۱۳۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۸۷-۴۸۸.    جعبه ابزار