سیدحسن بن ابراهیم موسوی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسن بن ابراهیم موسوی اصفهانی، از علماء شیخیه در اواخر دوره قاجاریه در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدحسن بن ابراهیم بن محمّدمؤمن بن علی‌رضا موسوی اصفهانی، از علماء شیخیه در اواخر دوره قاجاریه در اصفهان. وی در حدود سال ۱۲۶۳ق متولّد شده و در صبح دوشنبه ۲۸ صفر سال ۱۳۴۱ق وفات یافته و در امامزاده اسماعیل مدفون و سپس به کربلا نقل و در آن ارض اقدس مدفون شد.

تالیفات

[ویرایش]

او تالیفات زیادی دارد، در حدود هفتاد مجلد که از آن جمله است:
۱. «تحفة اللّبیب» که به طبع رسیده و اسامی تالیفاتش در آن مذکور است. ۲. «مجالس العزا» مطبوع [۳. «فضل سادات و آقازادگان بر همه عالمیان» ۴. «فوائد شهادت و غیبت و بداء» ۵. «کیفیّت خلقت» مطبوع ۶. «معاد و رکن رابع» ۷. «توضیح الصّواب» در دفاع از عقائد شیخیه و ردّ اعتراض مخالفین که به فارسی در ۱۵ جمادی الاولی ۱۲۹۷ق در اصفهان نوشته شده و به شماره ۳۷/۷ در کتابخانه مرحوم سیّدضیاءالدّین علّامه در اصفهان موجود است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۸۲.
[۲] مشا، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی، ج۲، ص۶۵۱.
[۷] ابوالبرکات، سیدرضا و سیدضیاءالدین علامه فانی، فهرست سه کتابخانه اصفهان، ص۱۲۰.
]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۸۲.
۲. مشا، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی، ج۲، ص۶۵۱.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۶، ص۲۶۷.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۶، ص۳۴۴.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۸، ص۱۹۲.    
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲۱، ص۱۷۵.    
۷. ابوالبرکات، سیدرضا و سیدضیاءالدین علامه فانی، فهرست سه کتابخانه اصفهان، ص۱۲۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۵-۴۴۶.    جعبه ابزار