سیدجمال‌الدین بن محمد منجمی حسینی گنابادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدجمال‌الدین بن محمد منجمی حسینی گنابادی اصفهانی، عالم فاضل واعظ در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقاجمال‌الدّین منجّمی بن حاج سیّدمحمّد منجم بن سیّدزین‌العابدین بن میرسیّدمحمّد بن سیّداسماعیل بن سیّدبدیع‌الزّمان حسینی گنابادی اصفهانی، عالم فاضل واعظ.
در اصفهان و قم به تحصیل پرداخته و سپس در اصفهان به وعظ و خطابه پرداخت. سرانجام در جوانی در شب ۲۵ شوال ۱۳۸۲ق وفات یافته، در صحن تکیه سیّدالعراقین در تخت فولاد مدفون گردید.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۳۶.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۴۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۳۶.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۴۳.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۷۵.    


جعبه ابزار