سیدجعفر بن محمد رسی تهامی مکی طباطبایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد جعفر بن محمد بن اسماعیل بن احمد ناصر بن حسین بن قاسم رسی تهامی مکی، عارف، ادیب، شاعر و لغت‌دان، از افراد مشهور آل طباطبای عراق بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

از زندگی او چیزی دانسته نیست. همین اندازه روشن است که وی در سدۀ ۶ ق/۱۲ م ساکن بغداد بوده و از عالمان و ادیبان روزگار خود به شمار آمده است. وی سفری به خراسان کرد و پس از آن به بغداد بازگشت و بعد روانۀ واسط گردید. در سال‌های پس از ۵۳۰ ق/۱۱۳۶ م آهنگ خوزستان کرد و از بصره و سرزمین فارس گذشت. گفته شده که عبدالکریم سمعانی (۵۰۶-۵۶۲ ق/۱۱۱۲-۱۱۶۷ م) از او روایت کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کاتب اصفهانی، عمادالدین، خریده القصر، ج۲، ص۵۰۶، به کوشش شکری فیصل، دمشق، ۱۹۶۴ م.    


منبع

[ویرایش]

مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل طباطبا»، شماره۴۳۲.    


رده‌های این صفحه : اعقاب امام مجتبی | سادات | نسب شناسی
جعبه ابزار