سیداسداللّه بن هدایت‌اللّه روضاتی چهارسوقی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیداسداللّه بن هدایت‌اللّه روضاتی چهارسوقی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّداسداللّه روضاتی فرزند میرزا هدایت اللّه چهارسوقی، در سال ۱۳۱۸ق در اصفهان متولّد شد. پس از اتمام تحصیلات مقدّماتی از محضر بزرگانی چون سیّدابوالقاسم دهکردی، سیّدمحمّد نجف‌آبادی و میرمحمّدصادق خاتون‌آبادی بهره برد، و چندسالی نیز در قم نزد آیت‌اللّه حائری یزدی تحصیل کرد و سپس در اصفهان به اقامه جماعت و خدمات اجتماعی پرداخت، او در سال ۱۴۱۰ ق وفات یافت و در باغ رضوان اصفهان مدفون شد.
[۱] قاسمی، رحیم، یادداشت‌ها.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قاسمی، رحیم، یادداشت‌ها.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۳۵.    


جعبه ابزار